Tomos klub Srbija je osnovan 2022. godine u Subotici sa ciljem da ljubitelji i vlasnici Tomos vozila iz ovog grada, a i ostalih gradova Srbije, dobiju pravni okvir kako bi, kao zvanično udruženje, mogli organizovati domaće i međunarodne skupove i posećivati slične manifestacije u regionu.

Ideja o formiranju kluba je postojala duži niz godina međutim spletom okolnosti ta ideja je realizovana tek 2022. godine. Važan datum i prekretnica u svemu tome je 20.03.2022. godine kada je u Obrenovcu održan sastanak. Na tom sastanku je prisustvovalo 20-ak istinskih ljubitelja Tomos-a radi dogovora u vezi osnivanja kluba.

Ideja članova Tomos kluba Srbija je da skupovi postanu tradicionalni, da se broj članova povećava iz godine u godinu i da se svake godine okupljaju ljubitelji Tomos-a i gosti iz zemlje i regiona.